A weboldalt böngészve elfogadod, hogy az sütiket használ. Ez az üzenet csak egyszer jelenik meg.

Tudj meg többet itt...
Rendben

Általános Szerzősédi Feltételek

A cég adatai az Adatkezelési Irányelvekben érhetők el!

Általános fogalmak

1. Általános rendelkezések

1.1. A Dance Workout oktatója, Gódi Péter (továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott szolgáltatások (továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételének általános feltételeit az alábbi Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák.

1.2. A Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználónak el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et.

1.3. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. A módosításokat a Szolgáltató a www.danceworkout.hu weboldalon közzéteszi, és azok a közzététel napján lépnek hatályba.

2. A Szolgáltatás tartalma

2.1. A Szolgáltatás keretében a Szolgáltató táncos erősítő edzéseket (továbbiakban: Edzés) nyújt. Az Edzések időpontjait és helyszíneit a Szolgáltató a www.danceworkout.hu weboldalon közzéteszi.

2.2. Az Edzésekre bárki jelentkezhet, akinek egészségügyi állapota ezt megengedi, és megfelel a Szolgáltató által meghatározott feltételeknek.

3. A Szolgáltatás igénybevétele

3.1. A Szolgáltatás igénybevételéhez a Felhasználónak a www.danceworkout.hu weboldalon keresztül kell jelentkeznie. A jelentkezéskor megadandó személye adatok köre az Adatkezelési irányelvekben olvasható.

3.2. A Felhasználónak az Edzésekre online kell jelentkeznie. Az online jelentkezés a www.danceworkout.hu weboldalon keresztül vagy a Google Form űrlapján keresztül történik.

3.3. Az Edzésekre történő jelentkezés esetén a Felhasználónak a jelentkezési díjat meg kell fizetnie. A jelentkezési díjat a Szolgáltató által meghatározott módon és határidőn belül kell megfizetni:

3.3.1. Minden órajegy vagy bérlet a www.danceworkout.hu weboldalon kiírt és vásárláskor érvényes óraszámon használható fel.

3.3.2.Elérhető fizetési módok:

3.3.2.1. Készpénzes fizetés: Készpénzben lehetőség van személyesen az óra kezdete előtt vagy legkésőbb utána fizetni.

3.3.2.2. Átutalásos fizetés: a banki átutalást 8 napon belül-, de legkésőbb a foglalt órának kezdeti időpontjáig szükséges teljesíteni.

4. A Felhasználó jogai és kötelezettségei

4.1. A Felhasználó jogosult az Edzéseken részt venni, amennyiben megfelel a Szolgáltató által meghatározott feltételeknek.

4.2. A Felhasználó köteles az Edzéseken a Szolgáltató által meghatározott szabályokat betartani:

4.2.1. Étel fogyasztása tilos a teremben.

4.2.2. Kizárólag utcai cipőben lehet a terembe lépni.

4.2.3. A padlón, falon, berendezésekben tett szándékos károkozás a Felhasználót terhelik.

4.2.4. A táncteremből és az öltözőből távozva, hagyja tisztán a környezetét! Dobják a szemetet a kukába, és ne hagyjanak szét üres palackokat. Mások által hagyott szemetet nem köteles rendberakni, de ösztönözheti az öltözőben lévő személyeket ezek betartására.

4.2.5. A táncteremben bizonyos tevékenységek nem engedélyezettek, például a dohányzás, az alkoholfogyasztás vagy az erőszakos viselkedés.

4.4.6. A Felhasználó nem tartózkodhat a teremben a Szolgáltató szóbeli, vagy ráutaló magatartásos engedélye nélkül.

4.4.7. A Felhasználó köteles a Szolgáltató által biztosított eszközöket rendeltetésszerűen használni.

5. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

5.1. A Szolgáltató jogosult az Edzések időpontját és helyszínét módosítani.

5.2. A Szolgáltató jogosult az Edzéseket felfüggeszteni vagy megszüntetni, amennyiben a Felhasználók száma nem éri el a Szolgáltató által meghatározott minimumot.

5.3. A Szolgáltató jogosult a Felhasználót az Edzésekről kizárni, amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató által meghatározott szabályokat megszegi.

6. A Szolgáltatás díjai

6.1. A Szolgáltatás díjai a www.danceworkout.hu weboldalon találhatóak.

6.2. A Szolgáltató jogosult az árakat módosítani, de a már megvásárolt termékek árát nem módosíthatja, kivéve ha technikai hiba miatt a Felhasználó hibásan feltüntetett ár szerint fizetett, melyre a Szolgáltató az érintett Felhasználót 3 napon belül írásban tájékoztatja.

7. A Szolgáltatás határideje

7.1. A Szolgáltatás határideje az adott Edzés időtartamára szól melyre a Foglalás történt.

8. Visszatérítés

8.1. A Felhasználó jogosult a Szolgáltatónak fizetett díjat visszaigényelni, vagy egy későbbi alkalommal felhasználini, amennyiben az Edzést a Szolgáltató felfüggeszti vagy megszünteti.

8.2. A Felhasználó jogosult a foglalt időpontjának módosítására az erre kijelölt űrlapon keresztül.

9. Vitarendezés

9.1. A Felhasználó és a Szolgáltató közötti esetleges jogviták rendezésére a magyar jog az irányadó.

10. Záró rendelkezések

10.1. Jelen ÁSZF-et a magyar jog szabályai szerint kell értelmezni.

Budapest, 2023. 11. 19.